Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất tại Việt Nam

Bài viết liên quan

Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất tại Việt Nam

Việc khai thác mỏ đất là hoạt động sản xuất kinh doanh lớn có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, nền kinh tế và đời sống của người dân. Vì vậy, để quản lý và kiểm soát tốt hoạt động khai thác mỏ đất, pháp luật Việt Nam đã đưa ra các quy định về thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định này.

1. Điều kiện xin cấp phép khai thác mỏ đất

Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất tại Việt Nam

Để được cấp phép khai thác mỏ đất, các tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.1. Đối tượng được cấp phép

 • Tổ chức, cá nhân Việt Nam có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1.2. Điều kiện kĩ thuật

 • Khả năng khai thác đạt chuẩn kỹ thuật, an toàn môi trường;
 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có giấy tờ tương đương;
 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng tài nguyên nước hoặc có giấy tờ tương đương (nếu vị trí khai thác cần sử dụng tài nguyên nước).

1.3. Điều kiện pháp lý

 • Phải tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường, bảo vệ đất đai, tài nguyên nước, đảm bảo an toàn lao động và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự.

2. Thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất

Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất tại Việt Nam

Quy trình xin cấp phép khai thác mỏ đất gồm các bước sau:

2.1. Chuẩn bị hồ sơ

 • Chứng minh đối tượng xin cấp phép;
 • Bản đồ, vị trí khai thác và diện tích vùng khai thác;
 • Đánh giá tác động môi trường và dự án khai thác;
 • Các báo cáo kĩ thuật liên quan đến khai thác mỏ đất.

2.2. Nộp hồ sơ

 • Nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có vị trí mỏ đất trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam;
 • Đối với các mỏ đất nằm trên biển, ngoài khơi thuộc Phạm vi quản lý của Việt Nam, hồ sơ xin cấp phép phải được nộp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.3. Thẩm định hồ sơ

 • Cơ quan chức của Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thẩm định hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ;
 • Thẩm định việc đáp ứng các điều kiện về kĩ thuật, pháp lý và môi trường của đối tượng xin cấp phép.

2.4. Cấp phép khai thác

 • Sau khi hồ sơ được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy phép khai thác mỏ đất cho đối tượng đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục theo quy định.

3. Điều kiện thực hiện hoạt động khai thác mỏ đất

Sau khi được cấp phép khai thác mỏ đất, đối tượng phải tuân thủ các điều kiện sau:

3.1. Điều kiện kĩ thuật

 • Áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình khai thác;
 • Thực hiện các biện pháp tái tạo môi trường sau khi khai thác.

3.2. Điều kiện pháp lý

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, bảo vệ đất đai, tài nguyên nước;
 • Có trách nhiệm với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác;
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm trong khu vực khai thác.

4. Kết luận

Hướng dẫn chi tiết thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất tại Việt Nam

Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu rõ hơn về thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ đất tại Việt Nam, đồng thời cũng nắm được các điều kiện cần thiết để được cấp phép và thực hiện hoạt động khai thác mỏ đất một cách đúng quy định. Việc tuân thủ các quy định này sẽ giúp bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động và phát triển kinh tế bền vững cho đất nước.

Thêm về chủ đề này

Bình luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi blog

Bạn đọc quan tâm

Gọi ngay