Cảnh quan & Kiến trúc

Trang chủCác ứng dụngCảnh quan & Kiến trúc

Kiến trúc sư cảnh quan và các chuyên gia khác làm việc với môi trường xây dựng thường làm việc trên các cấu trúc đòi hỏi chất lượng hoàn thiện xây dựng cao. Có nhiều lựa chọn thiết kế dành cho kiến ​​trúc sư cảnh quan: loại tường có thể thấp với các cây ôm đá chạy dọc trên đỉnh tường rọ đá, hoặc tường có thể được xây dựng với các đường cong hoặc góc nhọn. 

Chúng tôi làm việc với khách hàng để đảm bảo đạt được những kết quả như vậy và vượt quá mong đợi. Các ứng dụng sản phẩm của chúng tôi cho cấu trúc cảnh quan là vô tận và chỉ bị giới hạn bởi sự sáng tạo của kiến ​​trúc sư cảnh quan trong việc sử dụng lưới hoặc rọ đá và các sản phẩm khác. Chúng tôi đã thấy rọ đá, lưới địa kỹ thuật, được sử dụng làm cốt lõi của kiến ​​trúc cảnh quan.

Rọ đá lâu dài của chúng tôi có thể được sử dụng làm tường cảnh quan, có thể giữ lại hoặc giữ lại một phần / đứng tự do một phần hoặc đứng hoàn toàn tự do. Một bức tường rọ đá được xây dựng tốt có thể cung cấp một khu vực thân mật và phản chiếu mang lại khả năng cách âm, riêng tư và vẻ đẹp. Các rọ đá hộc chứa đầy đá cũng phổ biến như lớp phủ trên các tòa nhà và các cấu trúc khác, để mang lại một tuyên bố thẩm mỹ trông tự nhiên. Giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng!

Gọi ngay