Ứng phó khẩn cấp & Lũ lụt

Trang chủCác lĩnh vực ứng dụngỨng phó khẩn cấp & Lũ lụt

Những thay đổi chưa từng có trong các kiểu thời tiết đang dẫn đến tần suất gia tăng của các sự kiện tự nhiên có tác động lớn. Lũ lụt và các thiên tai khác có thể gây ra thiệt hại về người, thiệt hại về cơ sở hạ tầng và tài sản, hậu quả lâu dài đối với cộng đồng và hệ sinh thái. 

Phòng ngừa và bảo vệ là những khía cạnh quan trọng để giảm tác động của các mối nguy hiểm tự nhiên. Trong những năm qua, Chúng tôi đã vận dụng kinh nghiệm vững chắc của mình vào việc phát triển các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu sự bất ổn định về địa chất thủy văn và hành động kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

Gọi ngay