Công trình Kiểm soát Bờ biển & Sông

Trang chủCác lĩnh vực ứng dụngCông trình Kiểm soát Bờ biển & Sông

Từ xa xưa, con người đã sinh sống gần các bờ sông và bờ biển. Do các hoạt động nhân học và thay đổi môi trường, sự cân bằng giữa hoạt động động lực học ven biển và sông đang gặp khó khăn, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như suy thoái ven biển và lũ lụt. Những hiện tượng này trở thành mối đe dọa khi xã hội không thích nghi với môi trường tự nhiên và những nguy cơ đến từ đó.

Chúng tôi luôn củng cố kiến ​​thức và chuyên môn của mình trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong các công trình thủy lợi và bảo vệ bờ biển. Ngày nay, chúng tôi cung cấp cho khách hàng kỹ năng và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn khó nhất của thiết kế để tạo ra các giải pháp riêng biệt cho các dự án, luôn theo đuổi sự chung sống hiệu quả và tôn trọng nhất giữa con người và thiên nhiên

Gọi ngay