Tường chắn cách âm

Trang chủCác giải phápTường chắn cách âm

Các rào cản âm thanh được sử dụng để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn giữa hai nơi. Các quy định nhằm giảm thiểu tác động môi trường của ô nhiễm tiếng ồn và thị giác do cơ sở hạ tầng và các công trình công nghiệp trong khu dân cư đã tạo ra nhu cầu ngày càng tăng đối với các rào cản âm thanh và cảnh quan đô thị. Những rào cản như vậy được yêu cầu phải có;

• Tác động tối thiểu đến cảnh quan đô thị

• “Diện tích chân công trình” nhỏ (ngay cả đối với cấu trúc cao)

Các giải pháp Tường chắn trọng lực bằng rọ đá Hưng Phú kết hợp cả hai thuộc tính này, dễ dàng xây dựng và tiết kiệm chi phí. 

Nhiều bờ bao cách âm có công nghệ gia cố đất bằng cách sử dụng lưới địa kỹ thuật và rọ đá của chúng tôi. Việc kết hợp các giải pháp cho phép chúng tôi đáp ứng thành công nhu cầu của khách hàng về thẩm mỹ, không gian và giá trị. 

Lưới địa kỹ thuật độc đáo của chúng tôi thường cho phép tái sử dụng các vật liệu lấp đầy chất lượng kém làm vật liệu lấp đầy cấu trúc, đặc biệt là trong các bó âm thanh; tiếp tục giảm tác động môi trường và lượng khí thải carbon.

Gọi ngay