Nông nghiệp & Kinh doanh nông sản

Trang chủCác lĩnh vực ứng dụngNông nghiệp & Kinh doanh nông sản

Nông nghiệp và khu vực thị trường kinh doanh nông sản rất dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Nhiệt độ ngày càng tăng đang làm tăng nguy cơ hạn hán, ảnh hưởng đến nguồn nước cung cấp cho cây trồng. Hơn nữa, lượng mưa cực đoan có thể dẫn đến xói mòn đất và sản xuất thất bại, đe dọa an ninh lương thực toàn cầu.

Chúng tôi đóng góp bằng một số ứng dụng kỹ thuật để tăng cường kinh doanh nông nghiệp, hỗ trợ cộng đồng và tránh những hậu quả đối với sức khỏe con người.

Gọi ngay