Quốc Phòng & An Ninh

Một số và các mối đe dọa an ninh khác nhau ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều khu vực trên thế giới. Không thể dễ dàng dự đoán các cuộc tấn công bằng phương tiện thù địch, chất nổ hoặc tấn công bằng phương tiện nhưng chắc chắn có thể ngăn chặn được.

Hưng Phú đã cung cấp cho dự án lấn biển ở Trường Sa với lưới thép xoắn kép. Ngày nay việc xây dựng củng cố các đảo nhằm bảo vệ chủ quyền Quốc gia là rất cần thiết. Rọ đá cũng có thể tạo thành các công sự bảo vệ cho Binh lính trước súng đạn.

Gọi ngay