Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

Bài viết liên quan

Giới Thiệu

Hệ thống thoát nước đô thị là một phần cực kỳ quan trọng trong cơ sở hạ tầng của một thành phố. Việc xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước đô thị đúng tiêu chuẩn sẽ giúp cho thành phố hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho người dân. Bài viết này sẽ giải thích về hệ thống thoát nước đô thị, tiêu chuẩn, quy định, định mức duy trì và đơn giá duy trì.

Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

Hệ Thống Thoát Nước Thải Đô Thị Là Gì?

Hệ thống thoát nước thải đô thị bao gồm các công trình công cộng như cống, hố ga, bể chứa, đường ống, trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải… Tất cả những công trình này được kết nối với nhau để thu thập, vận chuyển và xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất từ các tòa nhà, gia đình, nhà xưởng, công trình xây dựng…

Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

Hệ thống thoát nước thải đô thị là một hệ thống các công trình được xây dựng nhằm thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải sinh hoạt của các đô thị và khu dân cư tập trung. Hệ thống thoát nước thải đô thị bao gồm các công trình sau:

 • Mạng lưới cống rãnh: Mạng lưới cống rãnh là hệ thống các đường ống dẫn nước thải từ các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất đến các trạm xử lý nước thải. Mạng lưới cống rãnh có thể được làm bằng bê tông, gạch, nhựa hoặc các vật liệu khác.
 • Trạm xử lý nước thải: Trạm xử lý nước thải là nơi xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp để loại bỏ các chất ô nhiễm trước khi xả ra môi trường. Trạm xử lý nước thải có thể sử dụng các phương pháp xử lý khác nhau, bao gồm: xử lý sinh học, xử lý hóa học, xử lý vật lý và xử lý kết hợp.
 • Hệ thống thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống các đường ống dẫn nước mưa từ các khu vực đô thị và khu dân cư tập trung đến các sông, suối, hồ hoặc các khu vực khác. Hệ thống thoát nước mưa giúp ngăn ngừa ngập úng và ô nhiễm môi trường.

Hệ thống thoát nước thải đô thị có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Hệ thống thoát nước thải đô thị giúp ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất và ô nhiễm không khí. Hệ thống thoát nước thải đô thị cũng giúp ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm do nước thải gây ra.

Để hệ thống thoát nước thải đô thị hoạt động hiệu quả, cần có sự quan tâm của các cấp chính quyền và cộng đồng. Các cấp chính quyền cần đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống thoát nước thải đô thị. Cộng đồng cần nâng cao ý thức bảo vệ hệ thống thoát nước thải đô thị bằng cách không xả rác và các chất thải độc hại vào hệ thống cống rãnh.

Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

Tiêu Chuẩn Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị

Việc xây dựng hệ thống thoát nước đô thị phải tuân thủ tiêu chuẩn quy định của pháp luật về môi trường và xây dựng. Các tiêu chuẩn này bao gồm các chỉ tiêu về khả năng thu thập, vận chuyển, xử lý và xả thải nước thải. Trong đó, các chỉ tiêu quan trọng nhất bao gồm:

Hệ thống thoát nước đô thị là một hệ thống gồm các cống rãnh và kênh mương được xây dựng để thu gom và thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt ra khỏi khu vực đô thị. Hệ thống này có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, hạn chế ngập lụt và đảm bảo vệ sinh cho các đô thị.

Tiêu chuẩn hệ thống thoát nước đô thị là các quy định về thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống thoát nước đô thị. Tiêu chuẩn này được ban hành nhằm đảm bảo hệ thống thoát nước đô thị hoạt động hiệu quả, an toàn và bền vững.

Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

Tiêu chuẩn hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các quy định về:

 • Chất liệu cống rãnh và kênh mương
 • Kích thước cống rãnh và kênh mương
 • Độ dốc cống rãnh và kênh mương
 • Vị trí đặt cống rãnh và kênh mương
 • Phương pháp thi công cống rãnh và kênh mương
 • Phương pháp vận hành và bảo trì cống rãnh và kênh mương

Tiêu chuẩn hệ thống thoát nước đô thị được ban hành bởi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các dự án xây dựng hệ thống thoát nước đô thị trên phạm vi cả nước.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn hệ thống thoát nước đô thị là rất quan trọng để đảm bảo hệ thống thoát nước đô thị hoạt động hiệu quả, an toàn và bền vững. Tiêu chuẩn này giúp ngăn ngừa ngập lụt, ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Dưới đây là một số tiêu chuẩn hệ thống thoát nước đô thị thường được áp dụng tại Việt Nam:

 • TCVN 7957:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế
 • TCVN 8177:2011 – Cống bê tông cốt thép đúc sẵn – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8178:2011 – Cống bê tông cốt thép đúc sẵn – Phương pháp thử nghiệm
 • TCVN 8179:2011 – Cống bê tông cốt thép đúc sẵn – Quy trình sản xuất
 • TCVN 8180:2011 – Cống bê tông cốt thép đúc sẵn – Quy trình nghiệm thu

Tiêu chuẩn hệ thống thoát nước đô thị là một công cụ quan trọng để đảm bảo hệ thống thoát nước đô thị hoạt động hiệu quả, an toàn và bền vững. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này là rất quan trọng để bảo vệ môi trường, hạn chế ngập lụt và đảm bảo vệ sinh cho các đô thị.

Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

1. Khả năng Thu Thập Nước Thải

Hệ thống thoát nước đô thị phải có khả năng thu thập đầy đủ nước thải từ các nguồn phát sinh như tòa nhà, gia đình, công trình… Các công trình thu thập nước thải như cống, hố ga, bể chứa phải được thiết kế đúng kích thước, độ sâu để có thể thu thập hết nước thải.

2. Khả năng Vận Chuyển Nước Thải

Hệ thống thoát nước đô thị phải có khả năng vận chuyển nước thải từ các nguồn phát sinh đến các điểm xử lý nước thải. Đường ống, bể chứa, trạm bơm… phải được thiết kế đúng kích thước, độ dốc để có thể vận chuyển nước thải một cách hiệu quả.

3. Khả năng Xử Lý Nước Thải

Hệ thống thoát nước đô thị phải có khả năng xử lý nước thải sao cho đáp ứng được các tiêu chuẩn về sức khỏe, môi trường và an toàn cho con người. Các nhà máy xử lý nước thải phải được thiết kế đúng kích thước, công suất để có thể xử lý một lượng nước thải lớn.

4. Khả năng Xả Thải Nước Thải

Nước thải sau khi được xử lý phải được xả thải theo tiêu chuẩn về môi trường và an toàn cho con người. Nước thải được xả thải vào các nguồn nước như sông, hồ, biển phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

Quy Định Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị

Hệ thống thoát nước đô thị là một hệ thống các cống rãnh và kênh đào được xây dựng để thu gom và dẫn nước thải và nước mưa ra khỏi khu vực đô thị. Hệ thống thoát nước đô thị có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và cảnh quan đô thị.

Quy định hệ thống thoát nước đô thị

Hệ thống thoát nước đô thị được quy định bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau, bao gồm:

 • Luật Xây dựng năm 2014
 • Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu
 • Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

Các quy định về hệ thống thoát nước đô thị chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

 • Yêu cầu về thiết kế hệ thống thoát nước đô thị
 • Yêu cầu về xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước đô thị
 • Yêu cầu về bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị

Yêu cầu về thiết kế hệ thống thoát nước đô thị

Hệ thống thoát nước đô thị phải được thiết kế phù hợp với quy mô và đặc điểm của đô thị. Hệ thống thoát nước đô thị phải có khả năng đáp ứng nhu cầu thoát nước của đô thị trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp mưa lớn và bão.

Yêu cầu về thiết kế hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các nội dung sau:

 • Hệ thống thoát nước đô thị phải được phân thành hệ thống thoát nước thải và hệ thống thoát nước mưa.
 • Hệ thống thoát nước thải phải được thiết kế để thu gom và dẫn nước thải ra khỏi đô thị.
 • Hệ thống thoát nước mưa phải được thiết kế để thu gom và dẫn nước mưa ra khỏi đô thị.
 • Hệ thống thoát nước đô thị phải được thiết kế đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Yêu cầu về xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước đô thị

Hệ thống thoát nước đô thị phải được xây dựng và vận hành theo đúng quy định của pháp luật. Hệ thống thoát nước đô thị phải được bảo trì thường xuyên để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Yêu cầu về xây dựng và vận hành hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các nội dung sau:

 • Hệ thống thoát nước đô thị phải được xây dựng bởi các nhà thầu có đủ năng lực.
 • Hệ thống thoát nước đô thị phải được vận hành bởi các đơn vị có đủ năng lực.
 • Hệ thống thoát nước đô thị phải được bảo trì thường xuyên để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Yêu cầu về bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị

Hệ thống thoát nước đô thị là tài sản công của nhà nước. Mọi người có trách nhiệm bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị.

Yêu cầu về bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các nội dung sau:

 • Không được vứt rác và chất thải vào hệ thống thoát nước.
 • Không được đào bới, sửa chữa hệ thống thoát nước khi chưa được phép.
 • Tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của hệ thống thoát nước đô thị.

Hệ thống thoát nước đô thị là một hệ thống quan trọng góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, môi trường và cảnh quan đô thị. Mọi người cần nâng cao ý thức bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị để hệ thống này luôn hoạt động hiệu quả.

Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

Việc xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống thoát nước đô thị phải tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, xây dựng và an toàn lao động. Các quy định này bao gồm:

1. Quy Định Về Thiết Kế Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị

Các công trình trong hệ thống thoát nước đô thị phải được thiết kế đúng kích thước, độ sâu, độ dốc… để đảm bảo khả năng thu thập, vận chuyển, xử lý và xả thải nước thải.

2. Quy Định Về Xây Dựng Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị

Việc xây dựng hệ thống thoát nước đô thị phải được thực hiện đúng qui trình, quy định về an toàn lao động, môi trường và xây dựng. Các công trình xây dựng phải được kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.

3. Quy Định Về Vận Hành Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị

Việc vận hành hệ thống thoát nước đô thị phải đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các trạm bơm, nhà máy xử lý nước thải phải được vận hành đúng cách để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người.

4. Quy Định Về Duy Trì Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị

Hệ thống thoát nước đô thị phải được duy trì thường xuyên để đảm bảo hoạt động hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho người dân. Các công trình trong hệ thống thoát nước đô thị phải được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ để tránh sự cố xảy ra.

Định Mức Duy Trì Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị

Hệ thống thoát nước đô thị là một hệ thống phức tạp bao gồm các cống rãnh, mương thoát nước và các công trình khác có nhiệm vụ thu gom và dẫn nước mưa, nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp ra khỏi khu vực đô thị. Hệ thống thoát nước đô thị đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Để hệ thống thoát nước đô thị hoạt động hiệu quả, cần được duy trì định kỳ. Duy trì hệ thống thoát nước đô thị bao gồm các hoạt động như:

 • Vệ sinh cống rãnh: Vệ sinh cống rãnh là hoạt động quan trọng nhất trong việc duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Vệ sinh cống rãnh giúp loại bỏ các chất thải, bùn đất và rác thải tích tụ trong cống rãnh, giúp cống rãnh thông thoáng và dễ dàng thoát nước.
 • Sửa chữa cống rãnh: Nếu cống rãnh bị hư hỏng, cần sửa chữa ngay để tránh gây ngập úng và các vấn đề khác.
 • Kiểm tra hệ thống thoát nước đô thị: Định kỳ kiểm tra hệ thống thoát nước đô thị để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Duy trì hệ thống thoát nước đô thị là một công việc cần thiết và quan trọng. Nhờ duy trì hệ thống thoát nước đô thị, chúng ta có thể bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và giúp hệ thống thoát nước đô thị hoạt động hiệu quả.

Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

Dưới đây là một số lưu ý khi duy trì hệ thống thoát nước đô thị:

 • Duy trì hệ thống thoát nước đô thị định kỳ, theo kế hoạch.
 • Sử dụng các thiết bị và hóa chất chuyên dụng để vệ sinh cống rãnh.
 • Sử dụng các dịch vụ của các công ty chuyên nghiệp để sửa chữa cống rãnh.
 • Kiểm tra hệ thống thoát nước đô thị thường xuyên.

Bằng cách duy trì hệ thống thoát nước đô thị đúng cách, chúng ta có thể góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng và giúp hệ thống thoát nước đô thị hoạt động hiệu quả.

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống thoát nước đô thị, cần phải định kỳ duy trì và kiểm tra các công trình trong hệ thống. Các định mức duy trì bao gồm:

1. Định Mức Duy Trì Công Trình Thu Thập Nước Thải

Các công trình thu thập nước thải như cống, hố ga, bể chứa… phải được định kỳ vệ sinh, làm sạch để tránh bị tắc nghẽn.

2. Định Mức Duy Trì Công Trình Vận Chuyển Nước Thải

Các đường ống, bể chứa, trạm bơm… phải được định kỳ kiểm tra, sửa chữa nếu có vấn đề.

3. Định Mức Duy TrìCông Trình Xử Lý Nước Thải

Các nhà máy xử lý nước thải cần được định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa để đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường.

4. Định Mức Duy Trì Công Trình Xả Thải Nước Thải

Các công trình xả thải nước thải phải được định kỳ kiểm tra để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn về môi trường và an toàn cho con người.

Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

Tiêu Chuẩn Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị

Hệ thống thoát nước đô thị phải đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn lao động. Các tiêu chuẩn này bao gồm:

1. Tiêu Chuẩn Về Chất Lượng Nước Thải

Nước thải được xả thải phải đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng nước thải theo quy định của pháp luật về môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và tài nguyên nước.

2. Tiêu Chuẩn Về An Toàn Lao Động

Việc xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống thoát nước đô thị phải đảm bảo an toàn lao động cho người tham gia hoạt động trong hệ thống.

3. Tiêu Chuẩn Về An Toàn Môi Trường

Hệ thống thoát nước đô thị phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo sự sống của các loài sinh vật trong môi trường nước.

Hệ Thống Thoát Nước Đô Thị Tiêu Chuẩn, Quy Định và Duy Trì

Kết Luận

Hệ thống thoát nước đô thị là một hệ thống quan trọng để đảm bảo môi trường sống và sức khỏe con người. Việc tuân thủ các quy định, định mức, tiêu chuẩn và đơn giá duy trì là cực kỳ quan trọng để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững của hệ thống thoát nước đô thị.

Thêm về chủ đề này

Bình luận

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Theo dõi blog

Bạn đọc quan tâm

Gọi ngay